Meininger Hofkapelle

Dukas: Fanfare pour La Peri
Glanert: Concertgeblaas (Deutsche Erstaufführung)
Husa: Divertimento
Loewe, arr. Tarkmann: My fair lady
Hazell: Brass Cats

Meininger Hofkapelle